Viktig informasjon om Botox

Mediss & Spa følger Helsedirektoratets regler om rekvirering og bruk av botulinumtoksin (botox), fillers og reseptbelagte kremer som hydroquinone.

Det er nå lovpålagt i Norge at alle må ha en konsultasjon hos en lege før behandling med Botox/fillers/reseptbelagte kremer.

Botulinumtoksin, som Botox, kan kun rekvireres av lege til humanmedisinsk bruk. Annet helsepersonell, som for eksempel sykepleiere, kan ikke beslutte at en person skal behandles med botulinumtoksin. 

Botulinumtoksin er et reseptpliktig legemiddel og behandling med botulinumtoksin kan derfor kun foretas av helsepersonell med nødvendig kompetanse. Dette følger av forsvarlighetskravet i helsepersonelloven.

Når annet helsepersonell enn lege injiserer botulinumtoksin, vil helsepersonellet som injiserer opptre som rekvirerende leges medhjelper etter helsepersonelloven § 5.

Dette er en ny praksis etter føringer fra helsedirektoratet i April 2019. En sykepleier kan ikke ta beslutningen om å tilby behandling med botulinumtoksin, men sykepleieren kan imidlertid injisere legemidlet dersom en lege har besluttet behandling med botulinumtoksin. Pasienter må gå til en legekonsultasjon før de kan gjennomgå behandlinger med Botox.

Hos oss får du behandling fra en hudspesialist og overlege med mer enn 10 års erfaring med kosmetiske prosedyrer. Fordi vår prioritet er din trygghet. 

Vår hudlege tilbyr en gratis uforpliktende konsjultasjon.

Referanser

https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsepersonelloven/rekvirering-og-bruk-av-botulinumtoksin-botox

https://www.nrk.no/norge/strammer-inn-regler_-na-ma-botox-behandling-godkjennes-av-lege-1.14643337